Fałsz można usprawiedliwić, ale on reprezentuje tylko siłę (przekonywanie, emocjonalność), na którą prawda, podobnie jak grawitacja, jest odporna” (1).

Pomyśl jak wyglądałby świat, gdyby każdy w ciągu kilku minut mógł z łatwością odróżnić prawdę od fałszu. Rozgraniczał niskie stany świadomości od wysokich. Potrafił je nie tylko rozróżnić, ale też podejmował na tej podstawie świadome decyzje. Jak wtedy wyglądałaby polityka, społeczeństwo, praca, życie rodzinne? Wyobraź sobie jakie byłyby relacje międzyludzkie?

Zdaję sobie sprawę, że jest to utopijna wizja. Wielu filozofów, metafizyków, naukowców, polityków, liderów długo przede mną rozważało ten temat. Efekty tych poszukiwań były różne i jak do tej pory ludzkości nie udało się stworzyć opisywanej wyżej rzeczywistości. 

Z drugiej strony David R. Hawkins, dzięki wypracowanemu narzędziu, jakim jest Mapa Poziomów Świadomości, wykorzystaniu testu mięśniowego, wieloletnim badaniom stworzył możliwość postawienia pierwszych kroków w kierunku zbudowania większego zrozumienia jak poszukiwać prawdę oraz rozróżniać wysokie poziomy świadomości od niskich. Opisał to wszystko w książce „Prawda czy Fałsz”, niedawno wydanej przez Wydawnictwo Virgo. Książka ta daje narzędzie oraz opis w jaki sposób można dokonywać tego rozróżnienia, korzystając z narzędzia kinezjologicznego, jakim jest test mięśniowy. Ponadto podaje przykłady kalibracji istotnych obszarów życia społecznego, muzyki, filmów, mediów, firm, osób, dzieł literackich i wielu innych. Dzięki temu każdy zainteresowany może skorzystać z gotowych opracowań poziomu świadomości a tym samym poziomu prawdy poszczególnych istotnych obszarów życia oraz aktywności ludzkiej. 

Dla kogo jest książka „Prawda czy fałsz„? 

Wszyscy poszukiwacze, gotowi do skonfrontowania swojego systemu przekonań z wynikami setek kalibracji zaprezentowanych w tej książce, znajdą w niej ciekawe oraz inspirujące źródło wiedzy w kontekście badań nad świadomością oraz prawdą. Uważam, że jest to interesujące źródło dla coachów, trenerów, mentorów, nauczycieli, naukowców, liderów, filozofów, pasjonatów prawdy i świadomości. 

Jednocześnie chcę podkreślić, że nie jest to lektura łatwa. Wymaga ona pewnej wiedzy w zakresach, które opisuje autor. Można ją uzupełnić czytając inne jego książki takie jak „Siła czy moc” lub „Przekraczanie poziomów świadomości”. Wszystkie one wydane są przez Wydawnictwo Virgo. 

O czym jest „Prawda czy fałsz„?

Zanim uchylę rąbka tajemnicy z czym zetknie się czytelnik książki „Prawda czy fałsz” chciałabym podkreślić, że autor poświęcił dwadzieścia lat na badania nad świadomością. W związku z tym poszerza zakres omawianych tematów dużo bardziej niż wyjaśnienie czym jest prawda oraz jak jej poszukiwać. Wyjaśnia zagadnienia dotyczące świadomości oraz mechanizmów nią rządzących. Opisuje działanie mózgu pod wpływem stresu oraz w stanie homeostazy, co ma znaczenie w kontekście badania świadomości oraz prawdy. Opowiada o zagadnieniach związanych z ego. Ponadto omawia stworzone przez siebie narzędzie jakim jest Mapa Poziomów Świadomości oraz jej praktyczne zastosowanie. Duża część lektury poświęcona jest na prezentację wyników setek kalibracji, które przedstawiają wiele obszarów życia i aktywności ludzkiej.

Poniżej streszczam dwa istotne wątki, które omawiane są szerzej w treści książki „Prawda czy fałsz”.

Czym jest prawda według Davida R. Hawkinsa?

Dla autora bazą do poszukiwań prawdy jest badanie świadomości. Nazywa on świadomość „wszechobecnym polem energii, substratem i jądrem całego istnienia i samej inteligencji” i uważa za „wspólne, niezbędne i wrodzone dla wszystkich możliwych form istnienia” (2). Podkreśla, burząc jednocześnie niektóre dogmaty i przekonania, że „żadne sprawdzalne sformułowania rzekomej prawdy nie są naprawdę słuszne, ponieważ słuszność zależy od kontekstu, treści i specyfiki ich opisu” (3). Podkreśla, że umysł nie poznaje świata jako takiego. Jest w stanie jedynie stworzyć pewną mentalizację, czyli swoistą mapę rzeczywistości, która jednak nie jest rzeczywistością, a jedynie jest jej percepcyjną interpretacją. Podobnie jak zdjęcie nie jest rzeczywistością, tak mapa nie jest terytorium (Kartezjusz). Podsumowuje całość stwierdzeniem, że umysł i intelekt są niedoskonałe dlatego nie ma możliwości dojścia do prawdy absolutnej. Autor uważa, że zdefiniowanie pojęcia prawdy wymaga badań świadomości i podkreśla, że poznanie można uzyskać jedynie przez bycie. Natomiast rozważania są zazwyczaj o czymś (obserwator jest na zewnątrz), co natychmiastowo powoduje zniekształcenia w obserwacji, doświadczaniu, a tym samym brak możliwości pełnego poznania prawdy na temat danego obiektu lub istoty, jeśli nie jesteśmy tym lub nią. 

Podsumowując według Hawkinsa weryfikowalna prawda jest wynikiem: treści, punktu obserwacji, wpływu intencji oraz kontekstu, który odzwierciedla paradygmat (znaczenie). Jest również związana z określonym poziomem świadomości. Nic nie może być ani opisane, ani zrozumiane inaczej niż za pomocą świadomości obserwatora (4).

Metodologia badania prawdy 

Jedną z najważniejszych zasad, podkreślanych przez autora jest to, że badanie prawdy za pomocą testu kinezjologicznego musi być robione przez osoby kalibrujące powyżej poziomu 200, u których kwestia, która ma być weryfikowana, jest uczciwa, nie służąca ani osobistemu, ani ukrytemu interesowi (5). Podkreśla, że ramię niewinnego dziecka, na którym robiony jest test kinezjologiczny, potrafi ujawnić prawdę w wielu istotnych obszarach aktywności ludzkiej. Wyjaśnia, że jego mięsień słabnie w obecności fałszu, natomiast wzmacnia się wobec prawdy.

Autor tłumaczy, że badanie poziomu prawdy zostało przeprowadzone na podstawie stworzonej przez niego Mapy Poziomów Świadomości, w skali od 1 – 1000. Opisane tam pola odzwierciedlają świadomość i mają na nią wpływ. Opisuje, że wszystko we Wszechświecie emituje określną częstotliwość, która jest dostępna w ogólnym polu świadomości i może być badana testem mięśniowym z zachowaniem określonych warunków. W ten sposób każda istota, która żyła, wszystkie zdarzenia są zapisane i mogą być odczytane oraz sprawdzone testem kinezjologicznym w dowolnym czasie. 

Do testu może być wykorzystane wyciągnięte w bok ramię, które testujący naciska dwoma palcami na nadgarstek i w trakcie zadaje pytanie o określoną kwestię. Mięsień reaguje osłabieniem lub pozostaje silny w zależności od poziomu świadomości określonego zagadnienia a tym samym jego poziomu prawdy/ uczciwości. Ostrzega również, że przy świadomości testowanego na poziomie 200 ryzyko błędu wynosi 30% i zmniejsza się ono wraz ze zwiększaniem się poziomu świadomości testowanego, czyli im wyższy poziom świadomości osoby tym bardziej poprawne wyniki. W badaniach wykazano, że reakcja mięśnia testowanego jest ogólną reakcją jego świadomości na poziom energii badanego czynnika. Dokładniej wyjaśnia sposób przeprowadzania testu mięśniowego w treści książki oraz w dodatku na jej końcu. 

Dlaczego warto przeczytać książkę „Prawda czy fałsz”?

Jestem fanką książek i opracowań Hawkinsa oraz regularnie korzystam z Mapy Poziomów Świadomości. Od lat prezentuję tę wiedzę na szkoleniach, webinarach. Korzystałam z niej pisząc moją książkę AWAKE oraz towarzyszy mi ona podczas sesji indywidualnych. Pragnę podkreślić, że jest to wiedza niezwykle poszerzająca horyzonty i pozwalająca na spojrzenie na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Jest według mnie unikalna i daje ogromną możliwość poszerzenia własnej świadomości. Jednocześnie wymaga ona wysiłku, otwartości na zerwanie z niektórymi, osobistymi przekonaniami, jakie mogą runąć w trakcie lektury. Dlatego też wymaga ona odwagi i wytrwałości od czytelnika, który chce zgłębiać tę tematykę. 

Zapraszam do lektury książki „Prawda czy fałsz” wszystkich miłośników poszerzania świadomości, otwartych i odważnych ludzi, którzy pragną rozwijać się i są gotowi poświęcić odpowiednią ilość czasu na zgłębienie wiedzy zawartej w tej i innych lekturach Davida R. Hawkinsa. 


Przypisy:
(1) D.R. Hawkins, „Prawda czy fałsz. Metoda rozróżniania i przykłady kalibracji”, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2020, s. 332

(2) dz. cyt., s. 40

(3) dz. cyt., s. 47

(4) dz. cyt., s. 90, 96

(5) dz. cyt., s. 128

Komentarze

comments